Mainos

* Suomen vaalit

Suomessa järjestetään säännöllisesti neljät vaalit. Vaalien lisäksi Suomessa on järjestetty valtakunnallisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.


Suomen vaalit

 • 1. Presidentinvaalit
  • Vaaleilla valitaan yksi tasavallan presidentti.
  • Äänestystapana suora vaalitapa
  • Yksi tai kaksi äänestyskierrosta:
   • Jos yksikään ehdokas ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä, järjestetään kahden suosituimman ehdokkaan välille toinen kierros
   • Toisella kierroksella enemmän ääniä saanut ehdokas voittaa
  • Järjestetään joka 6. vuosi (2012, 2018, 2024...)
 • 2. Europarlamenttivaalit
  • Vaaleilla valitaan 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenmaista. Suomesta valittiin viimeksi 13 jäsentä.
  • Äänestystapana D'Hondtin menetelmä / suhteellinen vaalitapa
  • Järjestetään joka 5. vuosi (2014, 2019, 2024...)
 • 3. Eduskuntavaalit
  • Vaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa 13 eri vaalipiiristä.
  • Äänestystapana D'Hontin menetelmä / suhteellinen vaalitapa
  • Järjestetään joka 4. vuosi (2015, 2019, 2023...)
 • 4. Kuntavaalit (= kunnallisvaalit)
  • Valitaan kunnan koosta riippuen 13-79 kunnanvaltuutettua jokaisesta Suomen kunnasta.
  • Äänestystapana D'Hontin menetelmä / suhteellinen vaalitapa
  • Järjestetään joka 4. vuosi (2012, 2017, 2021...)
 • 5. Maakuntavaalit
  • Uusi vaali, jota ei ole vielä kertaakaan järjestetty
  • Vaaleilla valitaan jäsenet uusiin maakuntavaltuustoihin
  • Ensimmäisten vaalien vaalipäivää on siirretty jatkuvasti eteenpäin tulevaisuuteen, eikä vieläkään ole varmaa, milloin ensimmäiset vaalit saadaan lopulta järjestettyä (tilanne kesäkuussa 2019)

Suomen kansanäänestykset

Säännöllisten vaalien lisäksi Suomessa voidaan toteuttaa kansanäänestyksiä joko valtiollisella tai kunnallisella tasolla:
 • 1. Valtiolliset kansanäänestykset
  • Eduskunta voi halutessaan määrätä pidettäväksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen säätämällä asiasta lailla. 
  • Valtiollisia kansanäänestyksiä on tähän mennessä pidetty kaksi:
   • Kansanäänestys kieltolain kumoamisesta (1931, kumottiin)
   • Kansanäänestys EU:hun liittymisestä (1994, liityttiin)
 • 2. Kunnalliset kansanäänestykset
  • Kunnassa voidaan järjestää neuvoa-antava kansanäänestys, jos kunnanvaltuusto niin päättää.
   • Myös kuntalaiset voivat esittää valtuustolle kansanäänestyksen järjestämistä, jos vähintään 4 % (heinäkuusta 2017 eteenpäin, sitä ennen 5 %) kunnan yli 15-vuotiaista asukkaista niin haluaa.
  • Ensimmäinen kunnallisen kansanäänestys järjestettiin vuonna 1991 ja sen jälkeen niitä on järjestetty joitakin kymmeniä.Lähdeluettelo