Mainos

Kilpailu markkinoilla

Täydellinen kilpailu tarkoittaa taloustieteessä tilannetta, jossa
  1. markkinoilla on paljon ostajia ja myyjiä,
  2. kaikki markkinoilla olevat tuotteet ovat samanlaisia,
  3. kaikilla ostajilla on kaikki mahdollinen tieto myytävistä tuotteista, ja
  4. uusien yritysten perustaminen on täysin vapaata.
Täydellinen kilpailu suosii ostajia, koska kilpailu laskee tuotteiden hinnan niin alhaiseksi kuin suinkin mahdollista. Käytännössä markkinoilla käytävä kilpailu ei kuitenkaan ole koskaan täydellistä, koska nämä kaikki ehdot eivät käytännössä täyty kokonaan. 
Täydellisen kilpailun sijaan markkinoilla vallitsee usein epätäydellinen kilpailu. Epätäydellisessä kilpailussa myyjien välinen kilpailu ei toimi kunnolla, mikä käytännössä suosii myyjiä ostajien kustannuksella.

Yksi epätäydellisen kilpailun muodoista on oligopolinen kilpailu. Oligopoliassa markkinoilla toimii vain muutama suuri yritys, minkä vuoksi niillä ei ole samanlaista painetta alentaa tuotteidensa hintoja ja tarjota parempaa palvelua kuin vapaammassa kilpailussa. Suomessa tällainen tilanne on ollut pitkään esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa, jossa S-ryhmä ja Kesko ovat hallinneet lähes koko markkinaa. 

Monopolistisessa kilpailussa taas myyjien myymät hyödykkeet ovat keskenään erilaisia, minkä vuoksi ne eivät kilpaile keskenään pelkällä hinnalla. Monopolistinen kilpailu näkyy hyvin esimerkiksi autokaupassa, jossa autonvalmistajia on kyllä useita, mutta kaikki automallit eivät ole keskenään täysin samanlaisia, vaan kuluttaja on valmis maksamaan tietyistä automalleista enemmän kuin toisista.

Kartellissa markkinoilla toimivat myyjät tekevät keskinäisen sopimuksen, jolla he nostavat tuotteen hintaa markkinoilla. Tällöin ostaja joutuu maksamaan tuotteesta enemmän kuin hän joutuisi maksamaan siitä vapaassa kilpailussa. Kartellisopimusten tekeminen on Suomessa laitonta, mutta siitä huolimatta niitä paljastuu aina silloin tällöin. Esimerkiksi suomalaisten metsäyhtiöiden 2000-luvun vaihteessa harjoittaman kartellin on arvioitu aiheuttaneen metsänomistajille jopa miljardin euron taloudelliset menetykset. 

Monopolissa taas yritysten välistä kilpailua ei ole lainkaan, vaan markkinoilla tuotetta myy vain yksi myyjä. Tällöin monopoliasemassa oleva myyjä voi vaatia tuotteestaan huomattavasti korkeampaa hintaa kuin tavallisesti. Monopolista on kerrottu laajemmin erillisessä artikkelissa


Lähdeluettelo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti