Mainos

Käsitteet


Alenevan suhteellisuuden periaate Euroopan parlamentissa käytössä oleva periaate, jonka mukaan Euroopan parlamentin paikat jaetaan suhteessa jäsenmaiden väkilukuun, mutta kaikkein pienimmät jäsenmaat saavat enemmän paikkoja kuin niille teoriassa kuuluisi. Esimerkiksi Saksassa on 190 kertaa enemmän asukkaita kuin Maltalla, mutta silti Saksa saa vain 16 kertaa enemmän parlamenttipaikkoja kuin Malta.


D'Hondtin menetelmä Vaalitapa, jossa puolueen yhteenlaskettu äänimäärä vaikuttaa jokaisen puolueen ehdokkaan vertauslukuun. Järjestelmän ääntenlaskutapaa on avattu laajemmin esimerkiksi Wikipediassa. Vaalitavoista yleisemmin löytyy lisätietoa artikkelista suhteellinen vaalitapa vs. enemmistövaali.


Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista valvova ylikansallinen tuomioistuin. Ihmisoikeustuomioistuin ei ole EU:n alainen, eikä sitä tule sekoittaa Euroopan unionin tuomioistuimeen.


Euroopan unionin kansalaisuus Kaikki EU-maiden kansalaiset saavat automaattisesti myös Euroopan unionin kansalaisuuden. EU-kansalaisuus antaa ihmisille tiettyjä oikeuksia, joista tärkeimpiä ovat muun muassa vapaa liikkuvuus Unionin alueella ja oikeus osallistua europarlamenttivaaleihin.


Luonnollinen henkilö Ihminen (vrt. oikeushenkilö).
Monopoli Monopoli tarkoittaa tilannetta, jossa jotakin hyödykettä tarjoaa vain yksi yritys. Kuluttajille monopolista on haittaa, sillä monopoliasemassa oleva yritys voi nostaa tuotteidensa hintoja. Useissa maissa valtiolla on monopoliasema joillakin aloilla, kuten esimerkiksi Suomessa vahvojen alkoholijuomien myynnissä (Alko).


Ohjauskorko Keskuspankin määrittämä korkotaso, jolla keskuspankki lainaa rahaa sen alaisuuteen kuuluville pankeille.


Oikeushenkilö Yhdistykset, yritykset, valtiot, ym. yhteisöt, jotka pystyvät oikeushenkilöinä osallistumaan esimerkiksi oikeudenkäynteihin tai yritysten omistamiseen


Ratifiointi tarkoittaa kansainvälisten sopimusten yhteydessä lain lopullista hyväksymistä ja voimaansaattamista. Esimerkiksi Suomen liittyessä uusiin kansainvälisiin sopimuksiin Suomen asettamat edustajat hyväksyvät sopimuksen, mutta sopimus ei astu voimaan ennen kuin eduskunta on ratifioinut sen muuttamalla lainsäädännön sopimuksen mukaiseksi.


Vapaakauppa tarkoittaa oikeutta käydä kauppaa ilman, että kaupankäyntiä rajoitetaan esimerkiksi tullimaksuilla tai tiettyjen hyödykkeiden tuontikielloilla.


Veto-oikeus tarkoittaa tietylle henkilölle tai yhteisölle (esim. presidentti) annettua oikeutta, jolla tämä voi estää laillisesti hyväksytyn päätöksen toimeenpanon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti