Mainos

* Brexit selitettynä

Kansanäänestyksessä eroa
kannattaneet voittivat niukasti

(CC BY-SA 2.0 / Bob Harvey)
Termillä brexit tarkoitetaan Ison-Britanniassa käytävää keskustelua, jossa pohditaan, pitäisikö Britannian erota Euroopan unionista. Britanniassa järjestettiin brexitistä kansanäänestys 23. kesäkuuta 2016, jossa 51,9 % briteistä kannatti Euroopan unionista eroamista. Äänestyksen jälkeen Britanniassa alkoi prosessi Euroopan unionista eroamiseksi, joka on yhä kesken.

(Tämä sivu on päivitetty viimeksi kesäkuussa 2019.) 

Perusteluja Brexitin puolesta ja vastaan


Brexitin puolesta


 • Valta: EU:n koetaan vieneen liikaa päätöksentekovaltaa Britannialta EU-tasolle. Kannattajat uskovat, että Britannian kansainvälinen vaiktuusvalta kasvaisi, jos se ei olisi enää osa EU:ta
 • Talous: kannattajat uskovat Britannian talouden vahvistuvan eron myötä
 • Maahanmuutto: Ihmiset pystyvät muuttamaan EU:n sisällä melko vapaasti, mikä on tuonut Britanniaan paljon itäeurooppalaisia työntekijöitä. Itäeurooppalaiset maahanmuuttajat ovat pääosin matalasti koulutettuja duunareita, joiden koetaan kilpailevan samoista työpaikoista Britannian oman työväenluokan kanssa. EU-eron myötä Britannia voisi itse päättää omasta maahanmuuttopolitiikastaan.


 Brexitiä vastaan • Valta: Vastustajien mielestä EU-maat pystyvät yhdessä ajamaan voimakkaammin omia asioitaan kansainvälisessä politiikassa. Yhdessä EU on pystynyt esimerkiksi painostamaan Venäjää voimakkaasti Krimin niemimaan miehittämisen jälkeen
 • Talous: EU:ssa on vapaa liikkuvuus, minkä uskotaan vahvistavan Britannian taloutta
 • Vakaus: Vastustajien mielestä EU on tehnyt Euroopasta vakaan alueen, koska jäsenmaat tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä keskenään

Brexitin kannattajat ja vastustajat

Britanniassa on kaksi suurta puoluetta, konservatiivit ja työväenpuolue. Ainoa keskisuuri puolue on liberaalidemokraatit. Merkittäviä pienpuolueita taas ovat UKIP (jonka ajatusmaailma on hyvin samankaltainen perussuomalaisten kanssa) ja vihreät.
 • Konservatiivit: noin puolet konservatiivipuolueen parlamenttiedustajista kannattaa ja noin puolet vastustaa EU:sta eroamisesta. Brexit-äänestystä ajanut Britannian pääministeri ja konservatiivi David Cameron itse vastusti eroa voimakkaasti, ja joutui lopulta eroamaan Brexit-äänestyksen jälkeen.
 • Työväenpuolue: Lähes kaikki parlamenttiedustajat vastustavat EU:sta eroamista. Työväenpuolue ei ole kuitenkaan kampanjoinut aktiivisesti EU-jäsenyyden puolesta, koska puolueen nykyinen puoluejohtaja Jeremy Corbyn kannattaa EU:sta eroamista.
 • Liberaalit: puolue vastustaa EU:sta eroamista
 • UKIP: puolue on hyvin EU-vastainen ja kannattaa EU:sta eroamista
 • Vihreät: puolue vastustaa EU:sta eroamista

Brexitin kannattajat ovat keskimäärin matalammin koulutettuja ja vanhempia ihmisiä. Korkeasti koulutetut ja nuoret taas vastustavat eroamista keskimääräistä useammin.

Brexitin seuraukset

 • Britannian talous: Nordean ekonomistien arvion mukaan lyhyellä aikavälillä brexitillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Britannian talouteen. Lähes puolet Britannian viennistä menee EU-maihin ja mahdollinen ero voisi tuoda epävarmuutta kaupankäyntiin. Pitkällä aikavälillä negatiivisten vaikutusten uskotaan kuitenkin olevan pienempiä
 • Skotlanti: Skotlanti on jo aiemmin ollut lähellä erota Isosta-Britanniasta ja Britannian EU-ero saattaisi lisätä skotlantilaisten halukkuutta erota Britanniasta omaksi valtiokseen. Itsenäisenä Skotlanti todennäköisesti lähentyisi Euroopan unionin kanssa. 
 • Suomen talous: Nordean arvion mukaan Suomi on hyvin herkkä maailmantalouden heilahteluille, joten lyhyellä aikavälillä Suomi todennäköisesti kärsisi taloudellisesti Britannian EU-erosta. Suomen viennistä vain 5 % menee Britanniaan, joten suorat vaikutukset olisivat kuitenkin vähäiset
 • EU:n vakaus: Britannian EU-ero voisi yllyttää myös muita EU-maita eroamaan Euroopan unionista
 • EU:n sisäpolitiikka: Britannia on EU:ssa usein vastustanut EU-maiden yhteistyön tiivistämistä. Britannian mahdollisen EU-eron jälkeen EU-maiden välisen yhteistyön syventyminen saattaa edetä aiempaa nopeammin, kun Britannia ei ole enää jarruttamassa kehitystä
Lähteet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti