Mainos

* Yritysmuodot lyhyesti

Mitä eri yritysmuotoja on, ja miten ne eroavat toisistaan? (yo, s-2016)
Määrittele lyhyesti seuraavat yritysmuodot ja anna perusteltuja esimerkkejä kuhunkin yritysmuotoon soveltuvasta yritystoiminnasta. (yo, k-2017)
---

Yritysmuodot lyhyesti:

Toiminimi (tmi)


 • Yrityksen omistaa yksittäinen luonnollinen henkilö
 • Yrityksen omistajalla on täysi päätäntävalta yrityksen asioista
 • Omistaja on vastuussa yrityksen tekemistä tappioista koko omaisuudellaan
Avoin yhtiö (ay)


 • Yrityksen omistaa kaksi tai useampi luonnollista- tai oikeushenkilöä
 • Omistajat tekevät yhdessä yritystä koskevat päätökset
 • Kaikki omistajat ovat koko omaisuudellaan vastuussa yrityksen tappioista


Kommandiittiyhtiö (ky)


 • Yrityksen omistajat jaetaan vastuullisiin ja äänettömiin yhtiömiehiin
  • Vastuulliset yhtiömiehet tekevät kaikki yritystä koskevat päätökset
  • Äänettömät yhtiömiehet rahoittavat yhtiön toimintaa, mutta eivät saa osallistua sen päätöksentekoon. Äänettömille yhtiömiehille maksetaan osa yrityksen tekemistä voitoista
 • Vastuulliset yhtiömiehet ovat koko omaisuudellaan vastuussa yrityksen tappioista, äänettömät yhtiömiehet eivät


Osakeyhtiö (oy)


 • Yhtiön omistaa yksi tai useampi osakkeenomistaja, jotka ovat sijoittaneet yritykseen tietyn määrän rahaa
 • Yrityksen hallinto jakautuu yhtiökokoukseen, hallitukseen ja toimitusjohtajaan
  • Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on käytössään yksi ääni jokaista omistamaansa osaketta kohti. Yhtiökokouksella on ylin päätäntävalta yrityksen asioista. Kokouksia pidetään tavallisesti noin vuoden välein.
  • Yhtiökokous valitsee osakeyhtiölle hallituksen, jonka tarkoituksena on tehtävänä on tehdä yrityksestä mahdollisimman kannattava. 
  • Hallitus voi halutessaan valita yritykselle vielä toimitusjohtajan, joka hoitaa yrityksen juoksevia asioita. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan ole osakeyhtiöille pakollinen.
 • Osakkeenomistajat eivät ole vastuussa yrityksen tappioista muuten kuin sijoittamallaan rahasummalla. Jos hallitus tai toimitusjohtaja aiheuttaa yritykselle tappioita toimimalla laittomasti, ovat ne vastuussa veloista koko omaisuudellaan. 


Osuuskunta (osk)


 • Osuuskunnan omistavat siihen liittyneet ihmiset, jotka maksavat osuuskuntaan kuulumisesta tietyn suuruisen vuosittaisen jäsenmaksun
 • Osuuskunnan hallinto jakautuu osuuskunnan kokoukseen, hallintoon ja toimitusjohtajaan
  • Osuuskunnan kokouksissa kaikilla osuuskunnan jäsenillä on käytössään yksi ääni. Kokouksella on ylin päätäntävalta osuuskuntaa koskevissa asioissa.
  • Osuuskunnan kokous valitsee osuuskunnalle hallituksen, jonka tarkoituksena on tehtävänä on tehdä osuuskunnan toiminnasta mahdollisimman kannattavaa. 
  • Hallitus voi halutessaan valita osuuskunnalle vielä toimitusjohtajan, joka hoitaa osuuskunnan juoksevia asioita. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan ole osuuskunnille pakollinen.
 • Osuuskunnan jäsenet eivät ole vastuussa osuuskunnan tappioista muuten kuin maksamillaan jäsenmaksuilla
Lähteet

1 kommentti: