Mainos

Kuntien hallinto lyhyesti

Kuntien hallinto koostuu monesta eri osasta, minkä vuoksi kuntien hallinto on järjestäytynyt melko monimutkaisesti. Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä kunnallinen hallinto pääpiirteittäin.

Suomen elinkeinorakenne

Elinkeinorakenne voidaan yksinkertaisimmillaan jakaa kolmeen osaan: alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. Suomessa näiden kolmen sektorin merkitys on vaihdellut vuosien saatossa merkittävästi.

Suomen työpaikat toimialoittain 2010. Lähde: Tilastokeskus 2012. 

Suhteellinen vaalitapa vs. enemmistövaali

Erilaisia vaalitapoja ja niiden sovelluksia on olemassa lukemattomia. Suomessa useimmat vaalit järjestetään suhteellisella vaalitavalla, jossa yhdestä vaalipiiristä valitaan useita edustajia. Joissakin maissa (muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa) vaalit järjestetään kuitenkin tavallisesti enemmistövaalina, jolloin jokaisesta vaalipiiristä valitaan vain yksi edustaja.

Hyvinvointivaltiomallit lyhyesti

Hyvinvointivaltioita on olemassa useita erilaisia. Yleensä erilaisia hyvinvointivaltiomalleja luokitellaan sosiologi Gøsta Esping-Andersenin luoman luokittelun mukaisesti pohjoismaisiin, liberaaleihin ja konservatiivis-korporatistisiin hyvinvointivaltioihin.

Monopoli

Monopoli tarkoittaa tilannetta, jossa jollain tuotteella on markkinoilla vain yksi myyjä. Monopoliasemassa oleva myyjä voi pyytää tuotteestaan huomattavasti tavallista korkeampaa hintaa, sillä ostajat eivät saa tuotetta mistään muualta. Toisaalta monopoliasemassakaan oleva yritys ei kuitenkaan voi pyytää tuotteestaan rajattoman korkeaa hintaa, koska tällöin yrityksen myymän tuotteen kysyntä laskee ja yrityksen kokonaisvoitto pienenee.

Kilpailu markkinoilla

Täydellinen kilpailu tarkoittaa taloustieteessä tilannetta, jossa
  1. markkinoilla on paljon ostajia ja myyjiä,
  2. kaikki markkinoilla olevat tuotteet ovat samanlaisia,
  3. kaikilla ostajilla on kaikki mahdollinen tieto myytävistä tuotteista, ja
  4. uusien yritysten perustaminen on täysin vapaata.
Täydellinen kilpailu suosii ostajia, koska kilpailu laskee tuotteiden hinnan niin alhaiseksi kuin suinkin mahdollista. Käytännössä markkinoilla käytävä kilpailu ei kuitenkaan ole koskaan täydellistä, koska nämä kaikki ehdot eivät käytännössä täyty kokonaan. 

Devalvaatio ja revalvaatio

Devalvaatio tarkoittaa, että tietyn valuutan arvoa heikennetään tarkoituksella suhteessa muihin valuuttoihin. Devalvaation vastakohta taas on revalvaatio, jossa valuutan arvoa vahvistetaan suhteessa muihin valuuttoihin.