Mainos

Monopoli

Monopoli tarkoittaa tilannetta, jossa jollain tuotteella on markkinoilla vain yksi myyjä. Monopoliasemassa oleva myyjä voi pyytää tuotteestaan huomattavasti tavallista korkeampaa hintaa, sillä ostajat eivät saa tuotetta mistään muualta. Toisaalta monopoliasemassakaan oleva yritys ei kuitenkaan voi pyytää tuotteestaan rajattoman korkeaa hintaa, koska tällöin yrityksen myymän tuotteen kysyntä laskee ja yrityksen kokonaisvoitto pienenee.
Monopoleihin suhtaudutaan nykyään yleensä negatiivisesti ja niitä yritetään hillitä lainsäädännöllä. Esimerkiksi Suomessa laissa rajoitetaan sellaisten yritysten toimintaa, jotka ovat niin kutsutussa määräävässä markkina-asemassa. Määräävässä markkina-asemassa olevat yritykset ovat sellaisia, joilla on lähes monopolin kaltainen asema jonkin tuotteen myynnissä. Kilpailuviranomaiset voivat puuttua tällaisessa asemassa olevan yrityksen toimintaan, jos yrityksen katsotaan käyttävän asemaansa väärin hyväkseen.

Kaikkiin monopoleihin ei kuitenkaan suhtauduta yhtä rajoittavasti kuin edellä kuvatussa tilanteessa. Joidenkin yritysten monopoliasema perustuu siihen, että niille on erillisellä lailla tai asetuksella annettu monopoli jonkin tuotteen myymiseksi (niin kutsuttu laillinen monopoli). Suomessa tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi vahvoja alkoholijuomia yksinoikeudella myyvä Alko sekä muun muassa peliautomaatteja yksinoikeudella hallinnoiva Veikkaus.

Monopoli voi olla luonteeltaan myös niin kutsuttu luonnollinen monopoli. Tämä viittaa tilanteeseen, jossa tuotetta on järkevää tuottaa vain yhden myyjän voimin. Esimerkiksi sähköverkot toimivat yleensä luonnollisen monopolin tavoin. Koska Suomessa on jo olemassa yksi sähköverkosto ja uusien verkkojen rakentaminen on äärimmäisen kallista, niin kilpailevan verkon rakentaminen vanhan verkon viereen ei ole kannattavaa liiketoimintaa.

Myös patentit voivat antaa yritykselle hetkeksi laillisen monopoliaseman. Tämä on yleistä esimerkiksi lääketeollisuudessa, jossa uusia lääkkeitä kehittävät yritykset saavat määräaikaisen yksinoikeuden myydä uutta lääkettä. Patentit nostavat hetkellisesti tuotteiden hintoja, mutta toisaalta ne kannustavat ihmisiä kehittämään uusia innovaatioita.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä


Lähdeluettelo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti