Mainos

Suomen kansalaisuuden saaminen ja menettäminen

Sivuaa esim. YO-kysymystä 1.1., k2018: "Mitä Suomen kansalaisuudella tarkoitetaan, ja miten sen voi saada?"

Kansalaisuus viittaa lainsäädännölliseen siteeseen, joka määrittää ihmisen aseman tiettyyn valtioon tai valtioihin.


Suomen kansalaisuuden saaminen

Suomen kansalaisuuden voi saada syntymänsä kautta, erikseen hakemalla tai pelkällä ilmoituksella viranomaisille.

Suomen kansalaisuuslain (359/2003) mukaan lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos hänen äitinsä tai (tietyin erityisehdoin) isänsä on Suomen kansalainen. Lisäksi ei-kansalaisten lapset saavat Suomen maaperällä syntyessään kansalaisuuden, jos lapsella ei ole oikeutta minkään toisen valtion kansalaisuuteen tai (tietyin erityisehdoin) jos lapsen vanhemmat ovat pakolaisia. Erityisehdoista kerrotaan tarkemmin kansalaisuuslain toisessa luvussa.

Kansalaisuuden saaminen hakemuksen kautta sen sijaan on huomattavasti monimutkaisempi prosessi. Yksinkertaistettuna kansalaisuuden edellytyksiä on kuusi:

  1. Henkilö on vähintään 18-vuotias
  2. Henkilö on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Jos asuminen ei ole yhtäjaksoista, niin tietyin erityisehdoin riittää seitsemän vuotta asumista Suomessa.
  3. Henkilö ei ole syyllistynyt rangaistavaan rikokseen eikä hänelle ole määrätty lähestymiskieltoa. Poikkeuksen tästä vaatimuksesta tekevät sellaiset rikokset, joista rangaistaan rikesakolla (esim. useimmat liikennerikkomukset). Lisäksi tästä ehdosta voidaan tarvittaessa poiketa, jos esimerkiksi rikoksesta on kulunut pitkä aika.
  4. Henkilö ei ole rikkonut elatusvelvollisuuttaan tai julkisoikeudellisia maksuvelvoitteitaan
  5. Henkilön täytyy hankkia itse oma toimeentulonsa
  6. Henkilö puhuu tyydyttävää suomea tai ruotsia. 

Kansalaisuushakemuksiin liittyy kuitenkin valtava määrä erilaisia poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia, joiden perusteella esimerkiksi muiden Pohjoismaiden kansalaiset ja pakolaisstatuksen saaneet saavat kansalaisuuden edellä kuvattua prosessia helpommin. Näistä poikkeustapauksista on kerrottu tarkemmin kansalaisuuslain toisessa luvussa.

Syntymän ja hakemuksen lisäksi Suomen kansalaisuuden voi saada tietyissä erityistilanteissa (mm. adoptio tai aikaisempi Suomen kansalaisuus) myös pelkällä ilmoituksella viranomaisille. Tällöin henkilön ei tarvitse erikseen hakea kansalaisuutta, vaan se myönnetään hänelle suoraan, jos hän täyttää vaadittavat ehdot. Ilmoituksella Suomen kansalaisuuden saavat erityistilanteet on listattu kansalaisuuslain neljännessä luvussa.

Suomen kansalaisuuden menettäminen

Suomen kansalaisuuden menettäminen on harvinaista, mutta kuitenkin mahdollista. Kansalaisuuden voi menettää seuraavilla tavoilla:

  1. Kansalaisuuden äitinsä tai isänsä kansalaisuuden perusteella saanut lapsi voi menettää kansalaisuutensa, jos äitiys tai isyys kumotaan. Kansalaisuuden menettäminen on mahdollista vain tilanteissa, joissa prosessi äitiyden/isyyden mitätöimiseksi on aloitettu ennen kuin lapsi täyttää viisi vuotta. Lisäksi viranomaiset voivat kuitenkin käyttää tilanteessa omaa harkintaansa.
  2. Henkilö on saanut Suomen kansalaisuuden, koska hän on valehdellut viranomaisille. Kansalaisuus voidaan kuitenkin poistaa vain siinä tapauksessa, että henkilö jää kiinni valehtelustaan korkeintaan viisi vuotta kansalaisuuden myöntämisen jälkeen. 
  3. Kaksoiskansalainen menettää Suomen kansalaisuuden täyttäessään 22 vuotta, jos hänellä ei ole "riittävää yhteyttä" Suomeen. Riittävän yhteyden määritteleminen on monimutkainen prosessi, joka on kuvailtu tarkasti kansalaisuuslain 34. pykälässä.
  4. Henkilö hakee itse vapautusta Suomen kansalaisuudesta. Viranomaiset eivät kuitenkaan myönnä vapautusta, jos henkilöllä ei ole tai hän ei saa tilalle jonkin toisen maan kansalaisuutta (ts. Suomen kansalainen ei voi ryhtyä ei-minkään-maan kansalaiseksi). 

Lähdeluettelo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti