Mainos

Euroopan unionin parlamentin valinta

Miten Euroopan unionin parlamentti valitaan? (yo k-2017)

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan viiden vuoden välein (2014, 2019...) järjestettävillä europarlamenttivaaleilla. Vaalissa jokaisessa Euroopan unionin jäsenmaassa valitaan 6-96 edustajaa (eli "meppiä") Euroopan parlamenttiin, jossa on yhteensä 751 jäsentä. Kunkin maan edustajien lukumäärä perustuu maan väkilukuun niin, että suurimmilla valtioilla (Saksa, Ranska, Britannia...) on eniten edustajia ja pienimmillä (Malta, Luxemburg, Kypros...) vähiten. Edustajien lukumäärä ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen maan asukaslukuun, sillä vaaleissa noudatetaan ns. alenevan suhteellisuuden periaatetta: esimerkiksi Saksassa on yli 190 kertaa enemmän asukkaita kuin Maltassa, mutta silti Saksalla on "vain" 16 kertaa enemmän edustajia Euroopan parlamentissa kuin Maltalla. Suomella edustajapaikkoja on nykyään 13 kappaletta.


Europarlamenttivaaleissa jokainen maa muodostaa oman vaalipiirinsä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomessa on samat ehdokkaat niin Lapissa kuin Uudellamaalla (vertaa esimerkiksi eduskunta- ja kuntavaaleihin). Jokainen suomalainen puolue voi asettaa vaaleihin ehdolle korkeintaan 20 henkilöä, joiden lisäksi vähintään 2 000 kannattajakorttia keräävät valitsijayhdistykset voivat halutessaan asettaa saman verran ehdokkaita. Äänioikeutettuja europarlamenttivaaleissa ovat kaikki 18-vuotiaat Suomen kansalaiset (jotka eivät ole äänestäneet toisessa EU-maassa) sekä tietyin edellytyksin Suomessa asuvat ulkomaalaiset.

Europarlamenttivaalien tulos lasketaan d'Hondt'in laskentamenetelmällä, eli samaan tapaan kuten eduskunta- ja kuntavaaleissa. Yksinkertaistaen d'Hondt'in menetelmä tarkoittaa sitä, että jokainen puolueen X ehdokkaan saama ääni auttaa myös muita saman puolueen ehdokkaita.

Äänestysaktiivisuus on europarlamenttivaaleissa ollut usein heikkoa. Esimerkiksi vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa äänestysprosentti oli Suomessa vain 41,0 %. Vertailun vuoksi äänestysprosentti oli näitä europarlamenttivaaleja edeltäneissä eduskunta- sekä presidentinvaaleissa noin 70 % ja kunnallisvaaleissakin 58,3 %.Katso myösLähdeluettelo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti