Mainos

Välittömät ja välilliset verot

Verotus voidaan jakaa kahtia välittömään ja välilliseen verotukseen.


Välittömät verot

Välittömiä veroja ovat kaikki sellaiset verot, jotka peritään suoraan henkilön saamasta tulosta. Tällaisia veroja ovat Suomessa ainakin:

 • valtion tulovero
 • kunnallisvero
 • yritysten maksama yhteisövero
 • seurakuntien perimä kirkollisvero
 • perintö- ja lahjaverot
 • pääomatuloista maksettava pääomavero
 • kiinteistövero

Suomessa palkansaaja maksaa tuloistaan välittömiä veroja ja näiden kaltaisia maksuja keskimäärin noin 30 % (2009). Osa välittömästä verotuksesta on Suomessa progressiivista, eli enemmän tienaavien veroprosentti on suurempi kuin vähemmän tienaavilla. Esimerkiksi 2 000 € kuukaudessa tienaava maksaa ansioistaan välittömiä veroja noin 21 %, 3 000 € tienaava taas noin 29 % (2017).

Välilliset verot

Välillisiä veroja ovat taas kaikki sellaiset verot, joita peritään ihmisten kuluttaessa rahojaan. Nämä verot sisällytetään tuotteiden hintoihin. Tällaisia veroja Suomessa ovat esimerkiksi:

 • arvonlisävero
 • valmisteverot (esim. alkoholi-, tupakka- ja polttoaineverot)
 • varainsiirtovero (mm. asuntoa myydessä)
 • ajoneuvoverot

Välillisiä veroja voidaan valtion verotulojen kasvattamisen lisäksi käyttää ihmisten kulutustottumusten ohjailuun. Esimerkiksi alkoholin ja tupakan muita hyödykkeitä korkeampi veroprosentti johtuu osittain siitä, että voimakkaalla verotuksella yritetään vähentää niiden kulutusta Suomessa.

Kokonaisverokertymä

Kun kaikki välittömät ja välilliset verot ynnätään yhteen, niin tulokseksi saadaan tulokseksi kokonaisverokertymä. Kokonaisverokertymä kertoo sen, kuinka suuri osuus ihmisten tuloista lopulta menee veroihin ja verojen kaltaisiin maksuihin.

Lähdeluettelo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti